Styrelsen for Patientsikkerhed

Godkendt til udførelse af kosmetiske behandlinger med injektions præparater samt laser

Klinikansvarlig dermatologer Jakub Chodorowski og Monika Ewa Dudra-jastrzebska, er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Alle sygeplejersker i kæden er registreret under enten Jakub eller Monika til at udføre konsultation, samt kosmetiske behandlinger med injektions præparater og laser. Alle kosmetiske behandlere er certificeret af vores læge Jakub og registreret i Styrelsen for Patienthed.

Private behandlingssteder og klinikker må efter lovgivningen kun udføre visse kosmetiske behandlinger, hvis behandlerne er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med patientsikkerheden på de kosmetiske klinikker.

Ved kosmetiske behandlinger forstås behandlinger, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, og hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Udførsel af kosmetiske behandlinger er reguleret i bekendtgørelsen nr. 1245 af oktober 2007 om kosmetiske behandlinger.

Som patient vil du, ifølge lovgivning opleve, at nogle kosmetiske behandlinger kræver 48 timers betænkningstid fra konsultation til behandling kan ske. Andre behandlinger må foretages ved første konsultation i klinikken. Disse regler er til for at sikre, at du er grundig informeret og har haft tid til at beslutte dig for en evt. behandling.

Find os, tilsynsrapport m.m. under Styrelsen for Patientsikkerheds register

Alle klinikker i Full Beauty kæden er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og er derfor underlagt kontrolbesøg. Efter hvert besøg bliver tilsynsrapporten offentliggjort på vores hjemmeside via. et link til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Link til Styrelsen for Patientsikkerhed